Forside     Om bogen     Om Gjorslev     Gys     Tips til at lære mere     Gæstebog     Køb af bogen    Foredrag    Kontakt 

Tips til at lære mere: Dyk ned i det historiske

   
Kapitel 6: Rytterhæren - År 1720

En rytterkonge
 

På Frederik 4.´s tid var Danmark med i Den Store Nordiske Krig,
der varede fra 1700 til 1720.

Tordenskjold er bl.a. kendt fra denne krig.

Kong Frederik den 4. indså, at han havde brug for et effektivt dansk rytteri, og derfor inddelte han i årene 1715 – 1718 sine kongelige godser i 12 rytterdistrikter, der skulle levere ryttersoldater til hans hær.

 
     Et af disse ryttergodser var Gjorslev. På Stevns har der været indkvarteret ca. 400 ryttere.

De lange stalde i bindingsværk på Gjorslev er fra denne tid. Staldene ligger på begge sider af ”Bredgade”, der fører ned til slottet.

Rytterskolerne

Kongen bestemte desuden, at der i hvert af de 12 rytterdistrikter skulle opføres 20 skoler.

Disse 240 skoler, som blev kaldt ”De kongelige Skoler”, skulle være almueskole for rytterdistrikternes børn. 

Alle rytterskolerne blev bygget efter samme anvisning og de stod færdige i 1727.
Man kan sige, at det var landets første typehusbyggeri.

    

 
    

Rytterskolerne indeholdt en lille forstue og skolestuen. Der var en lille lærerbolig bestående af en mindre stue, et lille sovekammer og et køkken. Her var åben skorsten med ildsted og en ovn, der opvarmede både lærerboligen og skolestuen.
 

Vand måtte hentes fra gadebrønden. I skolestuen var et par borde med bordben, som var nedrammet i lergulvet. Endelig var der ved siden af skolestuen en lille stald med plads til et par køer og nogle får.

 

Læs mere om Frederik 4. rytterskoler her.

En kvindeglad konge

 

Som 24 årig valgte Frederik som sin kommende dronning, Louise af Mecklenburg-Güstrow.
Ikke af kærlighed, men fordi hun så ud til at give anledning til mindst ”uro og vrøvl”.

Som det kunne ventes, blev ægteskabet ikke videre lykkeligt.

 

Gift ”til venstre hånd”

 

Frederik 4. var kendt for sine talrige kvindebekendtskaber.
Flere gange giftede han sig ”til venstre hånd”.

Juridisk var der naturligvis tale om åbenlys bigami. Ifølge loven lød det:

 

Hvilken Ægtemand eller ægtekvinde,

der indlader sig med en anden i Ægteskab,

bør at miste sin Hals.

 

Men det mente kongen ikke gjaldt for ham, som enevældig monark.

 

Pastor Trojel fra Vor Frue Kirke blev idømt livsvarigt fængsel,
fordi han havde raset over kongens
’ugudelige levned’.

    
 


Dronning Louise

    

Sit livs store kærlighed mødte kongen dog på et maskebal i 1711.

Den 18-årige pige, som blev genstand for kongens flammende lidenskab, var den smukke komtesse Anna Sophie Reventlow.

Frederik 4. bortførte hende fra hendes hjem på Clausholm Slot, og samme nat giftede han sig med hende ”til venstre hånd”.

 

Da dronning Louise døde i 1721, giftede kongen sig med Anna Sophie ”til højre hånd” og hun blev den nye dronning.

 

Læs mere om Kong Frederik 4. her.

    
Anna Sophie Reventlow

Dansk slavehandel
 

I 150 år solgte den danske stat afrikanere fra det område, der i dag hedder Ghana, men som den gang hørte med til Guldkysten og Slavekysten.

Slavehandelen var størst i 1700-tallet. Omkring 12 millioner slaver blev sejlet bort fra Vestafrika. Det siges at mere end 100.000 af dem blev ført bort af danskerne, og en femtedel døde på vejen over havet. 
 

Flugt- eller selvmordsforsøg var hyppige blandt slaverne
– begge ”forbrydelser” blev straffet med døden.

    

    


Trekantshandelen

 

Man sendte skibe fra Danmark med geværer, krudt og spiritus og byttede det for slaver hos høvdingene på Guldkysten.

Denne menneskelast gik nu til De Dansk Vestindiske Øer, hvor slaverne skulle arbejde i plantagerne.

Skibene blev her fyldt op med sukker og andre råvarer til de danske køkkener.

Det var den såkaldte ”Trekantshandel”.
 

I den tid, danskerne drev handel med slaver, byggede de syv slaveforter på Guldkysten. Det største fik navnet Christiansborg og blev opført i 1661. Det ligger i hovedstaden Accra.

Slaver i Danmark

 

Velstående fyrster, konger og købmænd kunne i 1700-tallet have en tjener af afrikansk herkomst. Gerne en yngre dreng - en page. 

 

Danmark var det første land i verden, der forbød slavehandel.

I 1792 udstedte Christian 7. ”Forordning om Neger-Handel”, der forbød handel med slaver.

Men forbuddet kom først til at træde i kraft i 1803.
 

I 1848 blev slaveriet forbudt på De dansk-vestindiske øer

 

Læs mere om Dansk Slavehandel her.

    


Heinrich Carl Schimmelmann
med sin sorte page